Diễn đàn dành cho các sinh viên

Những ai có thể tham gia?

  • Các nhà quản lý cấp trung muốn nâng cao kỹ năng chuyên môn để vươn ra quốc tế;
  • Các chuyên gia muốn cải thiện kỹ năng quản lý với một chương trình đào tạo quốc tế;
  • Các giáo viên, các nhà làm công tác giáo dục, và
  • Các lãnh đạo cộng đồng trẻ tuổi quan tâm đến giáo dục.

Các chủ đề thảo luận

Trang Diễn đàn dành cho sự sáng tạo nhằm giới thiệu các giải pháp học tập khác nhau, từ chiến lược học tập thành công, đến những câu hỏi kiểm tra tiếng Anh trước khi thi đầu vào MBA, hoặc những cơ hội học bổng nghiên cứu ở nước ngoài, những phương pháp luận nghiên cứu và các ấn phẩm học thuật hàn lâm cho các ứng viên chuẩn bị luận án tiến sĩ.

Trang Vietnam Hoc giới thiệu nhiều sách giáo khoa, đề cương học tập, sách về tôn giáo, chính trị, kinh tế rất thực dụng để học viên có thể tự trang bị cho mình một nền tảng học thuật và triết lý nhân sinh quan hữu ích cho chính bản thân và cho xã hội.

Muốn tải sách, xin tham khảo thêm danh sách được cập nhật thường xuyên trên trang này.

Anita H.

%d người thích bài này: