Forum Việt Nam Học (1)

Bộ sưu tập song ngữ gồm một số ý kiến của các học giả người việt đã được dịch ra tiếng Anh để phục vụ các bạn đọc người nước ngoài về những nhu cầu trong ngành giáo dục đào tạo ở Việt Nam và những chiến lược đào tạo phù hợp với quá trình tái cấu trúc lực lượng lao động phục vụ cho việc hội nhập quốc tế của nền kinh tế Việt Nam.  

Bùi Tiến Dũng, Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 tới hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 8 – 2019, ref. 283, Vietnamese Edition. Phiên bản tiếng anh: Anh Tho Andres (Ed.), Impact of Technologies on Productivity, VHI20211283, International Edition.

Đặng Thị Hoa, Bảo tồn di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc rất ít người trong bối cảnh phát triển và hội nhập, ref. 046, Vietnamese Edition. Phiên bản tiếng anh: Preserving Ethnic Minorities Cultural Heritage, VHI20211046, International Edition

Đinh Văn Đức, Phát Triển Đại Học Ở Trong Phát Triển Kinh Tế Xã Hội: Một Vài Chiêm Nghiệm, ref. 003, Vietnamese edition. Phiên bản tiếng anh: Anh Tho Andres (Ed.), Building Universities For Economic Growth, VHI20211003, International Edition.

Hà Huy Huyền, Vai trò của đầu tư tư nhân đối với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, Tạp chí Khoa học,  Đại học Đồng Nai, số 13 (2019), ref. 290, Vietnamese Edition. Phiên bản tiếng anh: Anh Tho Andres (Ed.), The Role of The Private Sector in Vietnam’s Economic Growth, VHI20211290, International Edition.

Hồ Hữu Phương Chi,  Mối liên hệ phi tuyến tính giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế ở Việt nam, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Tập 55, Số 6D (2019): 82-88, ref. 276, Vietnamese Edition. Phiên bản tiếng anh: Anh Tho Andres (Ed.), Impact of Inflation on Economic Growth, VHI20211276, International Edition.

Huỳnh Như Phương, Văn học miền Nam Việt Nam 1954-1975: những khuynh hướng chủ yếu và thành tựu hiện đại hóa,  ref. 246, Vietnamese edition. Phiên bản tiếng anh: Anh Tho Andres (Ed.), Literary Trends And Modernization of South Vietnamese Education During Period 1954-1975, VHI20211246, International Edition.

Ngô Thị Minh Hằng, Sự biến đổi môi trường văn hóa giáo dục Nam kỳ từ truyền thống đến hiện đại giai đoạn 1861-1945, ref. 142, Vietnamese edition. Phiên bản tiếng anh: Anh Tho Andres (Ed.), Changes In The Educational And Cultural Environment In Cochinchina Between 1861-1945, VHI20211142, International Edition.

Nguyễn Hồng Nga, Về mục tiêu của giáo dục đại học ở Việt Nam, Nguồn: Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh; ISSN: 1859-3100, ref. 122, Vietnamese Edition. Phiên bản tiếng anh: Anh Tho Andres (Ed.), On the Mission of Vietnam Universities, VHI20211122, International Edition.

Nguyễn Kim Dung, Chính sách đào tạo giáo chức tiểu học ở miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954-1975, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, ref. 124, Vietnamese edition. Phiên bản tiếng anh: Anh Tho Andres (Ed.), Training Policy For Primary School Teachers In Southern Vietnam During 1954-1975, VHI20211124, International Edition.

Nguyễn Quang Thuấn, Hà Huy Ngọc, Phạm Sỹ An, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 3 (2019), ref. 273, Vietnamese Edition. Phiên bản tiếng anh: Anh Tho Andres (Ed.), Environmental Policies for Mekong Delta Region, VHI20211273, International Edition.

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Việt Nam Đài Loan cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX: một vài điểm tham chiếu, Đại học Sư phạm Hà Nội, ref. 248, Vietnamese edition. Phiên bản tiếng anh: Anh Tho Andres (Ed.), Vietnam – Taiwan Relations In Early 20th Century, VHI20211248, International Edition.

Nguyễn Văn Hoà, Tư tưởng của Phan Bội Châu về giáo dục ở Việt Nam đầu thế kỷ XX, ref. 149, Vietnamese edition. Phiên bản tiếng anh: Anh Tho Andres (Ed.), Phan Boi Chau Writings On ‘Vietnamese Education’ In Early Twentieth Century, VHI20211149,  International Edition, 2021.

Nguyen Vu Hoang, Định kiến tộc người tại Mỹ, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 11 – 2019, ref. 034, Vietnamese Edition. Phiên bản tiếng anh: Anh Tho Andres (Ed.), Case study on Vietnamese Migration and Preserving Own Culture in New Orleans, VHI20211034, International Edition

Phạm Cao Quý, Cục Di Sản Văn Hóa, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 1 – 2018, ref. 069, Vietnamese Edition. Phiên bản tiếng anh: Anh Tho Andres (Ed.), Changing Habits in Celebrating Traditional Festivals, VHI20211069, International Edition

Phan Huy Xu, Võ Văn Thành, Bàn thêm về du lịch tâm linh ở việt nam, Tạp chí Khoa học Đại Học Văn Lang, số 07/2018.  ISSN: 2525-2429, ref. 091/092, Vietnamese Edition. Phiên bản tiếng anh: Anh Tho Andres (Ed.), On Developing Spiritual Tourism for Vietnam, VHI20211091/92, International Edition.

Trình Năng Chung, Văn hóa Hòa Bình sau 85 năm được thế giới công nhận, Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam, số 1 (2018), ref. 256, Vietnamese Edition. Phiên bản tiếng anh: Anh Tho Andres (Ed.), The Hoabinhian Culture Revisited, 85 Years Later, VHI20211256, International Edition.

Trương Minh Dục, Các dân tộc thiểu số ở việt nam trong thời kỳ đổi mới, Ref. 041, Vietnamese Edition. Phiên bản tiếng anh: Anh Tho Andres (Ed.), Changing Cultural Values Among Ethnic Minorities, VHI20211041, International Edition

Đăng bởi sbitrainingsolutions

Welcome to our Forum @SBI Training Solutions Learning Center. We provide online solutions for your educational needs, from pre-MBA English to research methodology and writing skills, and offer many forum discussions where you can get tips on successful learning strategies, job opportunities, personal coaches for online or in-person assistance, and other accompaniment services with a personal touch. For Vietnamese: Hướng dẫn học trực tuyến, Cơ hội hợp tác giành cho giảng viên và nghiên cứu sinh, Học bổng toàn cầu, Giới thiệu một số trường đại học, YourVietnamExpert (YVE) Network, xem trang https://hocmba.degree

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Forum Việt Nam Học (1)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: