Join the Global Network Community

Hãy cùng chúng tôi tham gia vào Cộng đồng mạng lưới kết nối toàn cầu

Some blogs with rich content always inspire me to share with our Hocmba.online Community on exciting opportunities to connect with peers and partners through SBI Global Network.

Những trang blog với nội dung phong phú luôn là nguồn cảm hứng để cho tôi có thể sẻ chia với cộng đồng Hocmba.online  về những cơ hội đầy thú vị để kết nối với các đồng nghiệp và các đối tác thông qua mạng lưới toàn cầu của SBI.

Sau đây là những gì họ muốn chia sẻ đến chúng ta.

Here is what they have to share.

EDUindex Educational News.

Trang tin tức EDUindex Educational News

“I always feel joyous and excited  on occasion of National (5September) or World (5 October) Teachers’ Day, as I could complete school education to my top education i.e. Ph.D. because of my teachers and also happy that I started my carrier as College Teacher. “

“Tôi luôn cảm thấy tràn đầy niềm vui và hứng khởi vào các dịp Ngày Nhà Giáo Việt Nam ( ngày 20 tháng 11) hoặc Ngày Nhà Giáo Quốc Tế ( ngày 5 tháng 10), cũng như việc tôi có thể hoàn thành việc học của mình ở trình độ cao nhất, đó chính là việc tôi có được bằng Tiến sĩ chính nhờ vào sự tận tuỵ và giúp đỡ nhiệt tình của các giáo viên và tôi cũng rất hạnh phúc khi tôi cũng bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một giáo viên dạy cao đẳng.”

In India, from 1962, 5 September is celebrated as Teachers’ Day as on this day in 1888 a great scholar, philosopher, erudite person and statesman Dr. Sarvepalli Radhakrishnan was born. On the other hand, in the world 5 October is celebrated as World Teachers’ Day, which was initiated from 1994. It is pertinent to mention that   UNESCO celebrates World Teachers’ Day (WTD) to commemorate the anniversary of the signing of the 1966 ILO/UNESCO Recommendation concerning the Status of Teachers.

Ở Ấn Độ, từ năm 1962, ngày 5 tháng Chín đã được tổ chức chào mừng và được xem như là ngày Nhà Giáo bởi vì cũng chính vào ngày này, vào năm 1888 một học giả vĩ đại, một nhà hiền triết, một người có học vấn uyên bác và là một chính khách tầm cỡ, Tiến sĩ Sarvepalli Radhakrisnan đã chào đời. Mặt khác, trên bình diện toàn thế giới ngày 5 tháng 10 được tổ chức long trọng như là ngày Nhà giáo Thế giới và điều này đã được khởi xướng từ năm 1994. Chúng ta cũng cần đề cập đến việc UNESCO cũng đã tiến hành kỷ niệm Ngày Nhà giáo Thế giới( World Teacher’s Day) như một cách ghi nhớ ngày diễn ra Lễ ký kết Khuyến nghị năm 1966 giữa Tổ chức Lao động Thế giới ILO( International Labour Organization) và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá UNESCO liên quan đến tình trạng của các nhà giáo trên toàn cầu.

This year, World Teachers’ Day (WTD) is celebrated with the theme, “Teachers: Leading in crisis, reimagining the future.” According to Guy Ryder,  the International Labour Organization (ILO) Director-General, “Now is the time to recognize the role of teachers in helping to ensure a generation of students can reach their full potential, and the importance of education for short-term stimulus, economic growth and social cohesion, during and after COVID-19”. World is celebrating Teachers’ Day for their continued commitment to the students and for contributing to the achievement of the 2030 targets under Sustainable Development Goal 4.

Trong năm nay, ngày Nhà giáo Thế giới (World Teacher’s Day) được tổ chức kỷ niệm với chủ đề : “Các nhà giáo : Những người lãnh đạo trong thời khủng hoảng suy thoái, tái định hình tương lai”.Theo lời của ông Guy Ryder, Tổng giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế cho biết, “ Bây giờ chính là thời điểm để chúng ta nhận ra vai trò của các nhà giáo để giúp đỡ và đảm bảo cho một thế hệ học sinh có thể phát huy hết những tiềm năng sẵn có trong con người mình, và nâng cao tầm quan trọng của giáo dục đối với các biện pháp kích thích nền kinh tế ngắn hạn, để góp phần tăng trưởng kinh tế và gắn kết toàn xã hội, cả trong và sau đại dịch Covid – 19. Hơn thế, thế giới đang kỷ niệm Ngày nhà giáo vì những cam kết không ngừng nghỉ của họ đối với học sinh và góp phần nhỏ công sức của mình vào việc đạt được các mục tiêu đến năm 2030 trong Mục tiêu Phát triển Bền Vững số 4.

 According to our former President Dr. A. P. J. Abdul Kalam ji, “Teaching is a very noble profession that shapes the character, calibre, and future of an individual. If the people remember me as a good teacher, that will be the biggest honour for me”.

On occasion of World Teachers’ Day, my thoughts are for all the teachers for their selfless service.”

Theo lời của cựu Chủ tịch của chúng tôi, Tiến sĩ A.P.J Abdul Kalam Ji, ông đã phát biểu rằng: “ Công việc dạy học là một nghề nghiệp hết sức cao quý giúp định hình tính cách, tài năng, và tương lai của một cá nhân. Nếu như người khác nhớ đến tôi như là một giáo viên, đó thực sự sẽ là một vinh hạnh lớn nhất dành cho tôi.” Và nhân dịp ngày Quốc tế Nhà giáo, những suy tư và sự biết ơn của tôi xin dành cho tất cả các giáo viên vì sự tận tuỵ vị tha trong công việc của họ”.

The following website and eBook have been consulted while writing the article:

Những website và sách e-book đã được tham khảo để viết nên bài báo này bao gồm các trang sau:

  1. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_dialogue/sector/documents/normativeinstrument/wcms_493315.pdf
  2. UNESCO, 2020, “World Teachers’ Day 2020 Teachers: Leading in crisis, reimagining the future”
  3. https://en.unesco.org/news/world-teachers-day-joint-statement-unesco-ilo-unicef-and-education-international
  4. https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/statements-and-speeches/WCMS_757035/lang–en/index.htm

(Source: WORLD TEACHERS’ DAY, Eduindexnews.com)

(Nguồn: Ngày Quốc tế Nhà giáo, Eduindexnews.com)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: