Training Programs

Chương trình đào tạo

English for Professionals

Tiếng Anh chuyên nghiệp dành cho người đi làm

 • Bi-lingual lexicons with English -Vietnamese terms by specialization.
 • Có hệ thống từ vựng song ngữ với đầy đủ các thuật ngữ Tiếng Anh – Tiếng Việt theo từng chuyên môn cụ thể khác nhau.
 • Guided translation exercises for exam questions per module.
 • Có những bài tập hướng dẫn dịch cho các câu hỏi kiểm tra ở mỗi đơn vị bài học
 • English-speaking live chats with international coaches.
 • Có cơ hội nói chuyện trên mạng online bằng Tiếng Anh với các giảng viên quốc tế.

Click here for more info

Hãy bấm vào đây để biết thêm thông tin chi tiết

Research Orientation

Định hướng nghiên cứu cho người học

 • Students are coached individually to prepare the topics of their research.
 • Các sinh viên được hướng dẫn cá nhân để chuẩn bị cho các đề tài mà họ muốn hướng đến nghiên cứu
 • Study guide, learning resources, glossaries, study plans available.
 • Các hướng dẫn nghiên cứu, các nguồn tài liệu học tâp, bảng chú giải các thuật ngữ chuyên ngành, các kế hoạch học tập đều có sẵn và sẵn sàng phục vụ mọi nhu cầu học hỏi của người học.

Click here for more info

Hãy bấm vào đây để biết thêm thông tin chi tiết

Study Abroad Experience for Vietnamese Students

Trải nghiệm du học nước ngoài dành cho sinh viên Việt Nam

 • Study guide, learning resources, glossaries, study plans available.
 • Các hướng dẫn học tập, nguồn tài liệu học tập, bảng chú giải các thuật ngữ chuyên ngành, kế hoạch học tập cụ thể đều sẵn có và luôn sẵn sàng phục vụ cho mọi nhu cầu học hỏi của học viên.
 • Logistics and Coordination for the Study Abroad Experience with affordable costs.
 • Hoạt động hướng dẫn di chuyển đi lại và điều phối cho trải nghiệm du học quốc tế với mức giá rất phải chăng.

Click here for more info

Hãy bấm chọn vào đây để biết thêm thông tin chi tiết

Scholarships & Financial Assistance for Vietnamese Teachers

Các học bổng và hỗ trợ tài chính dành cho giáo viên Việt Nam

 • We offer assistance to seek scholarships worldwide.
 • Chúng tôi có thể hỗ trợ giúp cho việc tìm kiếm học bổng trên bình diện toàn cầu.
 • Vietnamese Teachers can apply for scholarships for teachers training with our partner.
 • Các giáo viên Việt Nam có thể nộp hồ sơ xin học bổng đào tạo giáo viên với các đối tác của chúng tôi.

Click here for more info

Hãy bấm vào đây để biết thêm thông tin

%d người thích bài này: