VIỆT NAM HỌC – MỘT GÓC NHÌN MỚI

Ngành Việt Nam học hiện nay vẫn là một chuyên ngành mang tính tổng hợp kết hợp các yếu tố hiện đại, và truyền thống, nhằm khám phá những khía cạnh muôn màu trong xã hội Việt Nam đương đại trong sự kết nối và tương tác với xu thế hội nhập trên bình diệnĐọc tiếp “VIỆT NAM HỌC – MỘT GÓC NHÌN MỚI”