Tiêu chuẩn của Tiến sĩ phải như thế nào?

Bộ GD-ĐT quy định, tiêu chuẩn người có trình độ tiến sĩ phải giao tiếp, trao đổi học thuật bằng ngoại ngữ ở mức độ trôi chảy, thành thạo với người bản ngữ.

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo để lấy ý kiến thông tư quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học.

Theo đó, khối lượng kiến thức tối thiểu đối với các trình độ đào tạo của giáo dục đại học được quy định cụ thể như sau: trình độ cao đẳng: 90 tín chỉ; trình độ đại học: 120 tín chỉ; trình độ thạc sĩ: 60 tín chỉ. Riêng đối với những ngành, chuyên ngành mà ở trình độ đại học có khối lượng kiến thức tích lũy được từ 150 tín chỉ trở lên thì khối lượng kiến thức tối thiểu trình độ thạc sĩ là 30 tín chỉ; trình độ tiến sĩ: 90 tín chỉ đối với người tốt nghiệp thạc sĩ, 120 tín chỉ đối với người tốt nghiệp đại học.

Bộ Giáo dục quy định tiêu chuẩn sau đại học bậc thạc sĩ, tiến sĩ

Tiến sĩ phải thông thạo ngoại ngữ

Trình độ cao đẳng: Có kiến thức lý thuyết và kỹ thuật chuyên ngành cơ bản trong lĩnh vực đào tạo để hoạt động nghề nghiệp và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn; có kiến thức pháp luật và kiến thức bảo vệ môi trường cơ bản liên quan đến hoạt động nghê nghiệp trong lĩnh vực đào tạo: thành thạo thực hành, nắm vững kỹ thuật chuyên môn để thực hiện các nhiệm vụ thông thường liên quan đến ngành đào tạo; có kỹ năng tổng hợp để xử lý một số vấn đề kỹ thuật tương đối phức tạp của ngành; Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các câu sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản; có thể trao đổi thông tin về những chủ đề đơn giản, quen thuộc hằng ngày trong giải quyết công việc; có thể mô tả đơn giản về bản thân, môi trường xung quanh và những vấn đề liên quan đến ngành được đào tạo; Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có năng lực dẫn dắt tối thiểu về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ đã được đào tạo; có khả năng tự định hướng trong giải quyết công việc và phát triển nghề nghiệp; có năng lực đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ không quá phức tạp; có năng lực lập kế hoạch, điều phối và đánh giá các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ ở quy mô hẹp.

Trình độ đại học: Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực đào tạo; nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế để có thể giải quyết các công việc phức tạp; tích luỹ được kiến thức nền tảng để có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn; có kiến thức quản lý, kiến thức pháp luật và kiến thức bảo vệ môi trường liên quan đến hoạt động nghề nghiệp trong lĩnh vực đào tạo; Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành được đào tạo trong những bối cảnh khác nhau; có kỹ năng vận dụng kiến thức, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh vực được đào tạo; có năng lực dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề quy mô địa phương và vùng miền;

Có kỹ năng ngoại ngữ có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đến ngành được đào tạo; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống thông thường; có thể viết báo cáo đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn; Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật; có năng lực lập kế hoạch, điều phối,phát huy trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình.

Trình độ thạc sĩ Làm chủ kiến thức chuyên ngành, ở vị trí chuyên gia trong lĩnh vực được đào tạo; có tư duy phản biện; có kiến thức chuyên sâu để có thể tiếp tục nghiên cứu ở trình độ cao hơn; có kiến thức tổng hợp về pháp luật, quản lý và bảo vệ môi trường trong lãnh đạo, điều hành công việc liên quan đến lĩnh vực được đào tạo; Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp, đột biến xảy ra không có tính quy luật, khó dự báo; có kỹ năng nghiên cứu độc lập để phát triển và thử nghiệm những giải pháp mới;

Có kỹ năng ngoại ngữ để hiểu được một báo cáo hay bài phát biểu về hầu hết các chủ đề trong công việc liên quan đến ngành được đào tạo; có thể diễn đạt bằng ngoại ngữ trong hầu hết các tình huống thông thường; có thể viết báo cáo liên quan đến công việc chuyên môn; có thể trình bày rõ ràng các ý kiến và phản biện một vấn đề kỹ thuật bằng ngoại ngữ.

Có năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề chuyên môn được đào tạo và đề xuất những sáng kiến có giá trị; có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt chuyên môn; đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn đề phức tạp của chuyên môn, nghiệp vụ; khẳng định được giá trị và chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên môn; có khả năng xây dựng, thẩm định kế hoạch; có năng lực phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn; có năng lực nhận định đánh giá và quyết định phương hướng phát triển nhiệm vụ công việc được giao; có khả năng dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề lớn ở quy mô quốc gia.

Trình độ tiến sĩ: Có hệ thống kiến thức toàn diện, tiên tiến và chuyên sâu; có tư duy nghiên cứu độc lập, sáng tạo; làm chủ được các giá trị cốt lõi, quan trọng trong học thuật; phát triển các nguyên lý, học thuyết mới của chuyên ngành nghiên cứu; có kiến thức tổng hợp về pháp luật, quản lý và bảo vệ môi trường; có tư duy mới trong lãnh đạo, điều hành giải quyết các vấn đề mới phát sinh ở các hoàn cảnh phức tạp khác nhau.

Có kỹ năng phát hiện, phân tích các vấn đề phức tạp và đưa ra được các giải pháp sáng tạo để giải quyết vấn đề; sáng tạo tri thức mới trong lĩnh vực chuyên môn; có khả năng thiết lập mạng lưới hợp tác quốc gia và quốc tế trong hoạt động chuyên môn; có năng lực tổng hợp trí tuệ tập thể, dẫn dắt chuyên môn để xử lý các vấn đề quy mô khu vực và quốc tế;

Kỹ năng ngoại ngữ có thể hiểu được các báo cáo phức tạp về các chủ đề cụ thể và trừu tượng, bao gồm cả việc trao đổi học thuật thuộc lĩnh vực chuyên ngành. Có thể giao tiếp, trao đổi học thuật bằng ngoại ngữ ở mức độ trôi chảy, thành thạo với người bản ngữ. Có thể viết được các báo cáo khoa học, báo cáo chuyên ngành; có thể giải thích quan điểm của mình về một vấn đề, phân tích quan điểm về sự lựa chọn các phương án khác nhau.

Có năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề; rút ra những nguyên tắc, quy luật trong quá trình giải quyết công việc; đưa ra được những sáng kiến có giá trị và có khả năng đánh giá giá trị của các sáng kiến; có khả năng thích nghi với môi trường làm việc hội nhập quốc tế; có năng lực lãnh đạo và có tầm ảnh hưởng tới định hướng phát triển chiến lược của tập thể; có năng lực đưa ra được những quyết định của chuyên gia hàng đầu với luận cứ chắc chắn về khoa học và thực tiễn; có khả năng quyết định về kế hoạch làm việc, quản lý các hoạt động nghiên cứu, phát triển tri thức, ý tưởng mới, quy trình mới.

Theo VietQ.vn, tin gốc: http://vietq.vn/tieu-chuan-cua-tien-si-phai-nhu-the-nao-d47941.html

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: