Đảo ngữ trong câu điều kiện

Đảo ngữ trong câu điều kiện: Tìm hiểu cấu trúc và bài tập áp dụng về đảo ngữ trong câu điều kiện loại 1, câu điều kiện loại 2 và loại 3. Đảo ngữ là hình thức đảo ngược vị trí thông thường của chủ ngữ và động từ trong câu để nhấn mạnh một thành phần hay ý nào đó trong câu
Tìm hiểu các mẹo làm bài thi Toeic khi luyện thi TOEIC và học tiếng anh giao tiếp. Ở bài viết hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Câu điều kiện và đảo ngữ trong câu điều kiện:

Cấu trúc đảo ngữ trong câu điều kiện:

Câu điều kiện loại 1 Câu điều kiện loại 2 Câu điều kiện loại 3
– Nếu trong câu có “should” ở mệnh đề if, thì đảo “should” lên đầu câu: Vd: If he should ring , I will tell him the news. → Should he ring, I will tell him the news.

– Nếu trong câu không có “should”, chúng ta phải mượn “should”, ví dụ: If he has free time, he’ll play tennis. → Should he have free time, he’ll play tennis.

– Nếu trong câu có động từ “were”, thì đảo “were” lên đầu. Ví dụ: If I were a bird, I would fly. → Were I a bird, I would fly.

– Nếu trong câu không có động từ “were” thì mượn “were’ và dùng “ to V”, ví dụ:  If I learnt Russian, I would read a Russian book. → Were I to learn Russian, I would read a Russian book.

– Đảo trợ động từ của thì quá khứ hoàn thành. ví dụ: If it had rained yesterday, we would have stayed at home. → Had it rained yesterday, we would have stayed at home.

Vd 2: If he had trained hard, he would have won the match. → Had he trained hard, he would have won the match.
– Chú ý: ở dạng phủ định, “not” được đặt sau chủ ngữ: Had it not been so late, we would have called you.

Câu điều kiện và đảo ngữ

Đảo ngữ là hình thức đảo ngược vị trí thông thường của chủ ngữ và động từ trong câu để nhấn mạnh một thành phần hay ý nào đó trong câu. Đảo ngữ trong câu điều kiện được áp dụng cho mệnh đề “If” với các chữ “should” trong câu loại 1, “were” trong câu loại 2 và “had” trong câu loại 3. Các từ này được đảo lên trước chủ ngữ để thay thế cho “If”. Trong thực tế, ta thường thấy đảo ngữ ở câu điều kiện loại 2 và 3 hơn là câu loại 1.

Đảo ngữ trong câu điều kiện: Cấu trúc và bài tập áp dụng

Đảo ngữ trong câu điều kiện: Cấu trúc và bài tập áp dụng

Để các bạn dễ hình dung, chúng ta có thể tóm tắt theo bảng sau:

Các dạng câu điều kiện

Cấu trúc câu điều kiện

Cấu trúc Đảo ngữ

Loại 1: Tình huống có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. If + S1 + V (hiện tại), S2 + will/may/might/should/can… + V (infinitive) 

E.g: If you should meet her, please ask her to call me at once.

Should + S1 + (not)+ V (hiện tại), S2 + will/may/might/should/can… + V (infinitive) 

E.g: Should you meet her, please ask her to call me at once.

Loại 2: Tình huống giả định, không thể xảy ra ở hiện tại, không có thực ở hiện tại. If + S1 + V (quá khứ), S2 + would/might/could… + V (infinitive)
E.g: If I were you, I would not do such a rude thing.
Were + S1 + (not) + O, S2 + would/might/could… + V (infinitive) 

E.g: Were I you, I would not do such a rude thing.

Loại 3: Tình huống trái thực tế trong quá khứ. If + S1 + had + past participle, S2 + would/might/could… + have + past participle 

E.g: If it hadn’t been for your help, I wouldn’t have succeeded.

Had + S1 + (not) + past participle, S2 + would/might/could… + have + past participle 

E.g: Had it not been for your help, I wouldn’t have succeeded.

 

Bài tập luyện tập về đảo ngữ trong câu điều kiện

1. Câu 1/ ____ Mary study hard, she will pass the exam

a. If b. Should c. Were d. Had

Với câu này, nhiều người thấy mệnh đề bên kia là “will” sẽ nghĩ ngay đến câu điều kiện loại 1 => nên chọn ngay đáp án là A.

Chúng ta thấy rằng nếu là câu điều kiện loại 1 thì mệnh đề If là thì hiện tại đơn. Vậy phải là “If Mary studies…” nhưng ở đây lại là “……Mary study…..” < Không sai ngữ pháp đâu nhé -> Ở đây người ta dùng đảo ngữ cho câu điều kiện loại 1. Vậy cách đảo ngữ thế nào ?

Người ta sẽ dùng “Should” và đảo chủ ngữ ra sau “Should”

Ex: If you should run into Tom, tell him he owes me a letter –> Should you run into Tom, tell him….

* Như vậy câu 1:

  • “Will” –> là câu điều kiện loại 1
  • Study ở dạng nguyên mẫu, trong khi trước nó là chủ từ ngôi thứ 3 số ít –> phải dùng Should để đảo ngữ –> chọn đáp án

2. Câu 2/ _____they ber, they could lift the table

a. If b. Should c. Were d. Had

Đối với câu này – Mệnh đề bên kia có “could + V1” –> câu điều kiện loại 2. Tìm hiểu thêm về chương trình tiếng anh giao tiếp.

Nếu là câu điều kiện loại 2 thì mệnh đề If phải chia QKĐ (be-> were). Như vậy nếu đúng phải là: -> If they were ber, they could lift the table

Ở đây người ta dùng đảo ngữ, và ở câu ĐK loại 2 phải dùng “Were” và đảo chủ từ ra sau.

Ex: If they were ber, they could lift the table –> Were they ber, they could lift the table

=> Như vậy câu 2 –> chọn đáp án C

* trong câu điều kiện loại 2, nếu trong câu có were thì đảo ngữ lên trước, còn không có thì mượn were và dùng “To V1”

Ex1: If I learnt English, I would read a English book. -> Were I to learn English, I would read a English book.Ex2: If they lived in Nha Trang now, they would go swimming. -> Were they to live in Nha Trang now, they would go swimming.

3. Câu 3/ _____Mary studied hard, she would have passed the exam

a. If b. Should c. Were d. Had => Với câu này – Mệnh đề bên kia “would have passed” đây chính là câu điều kiện loại 3 thơm kèo –> chọn đáp án

Hãy xem nếu là câu ĐK loại 3 thì mệnh đề If phải chia quá khứ hoàn thành.

Như vậy nếu đúng phải là “ If Mary had studied hard, she …”  ->Trong khi đó ở đây là “…Mary studied hard…” không có “had” –> Như vậy đối với câu ĐK loại 3 người ta sẽ dùng “Had” và đảo chủ từ ra sau ngữ.

Ex: If Mary had studied hard, she would have passed the exam –> Had Mary studied hard, she would have passed the exam. => Đáp án đúng phải là đáp án D.

Nếu bạn vẫn chưa chắc chắn về kiến thức tiếng anh cơ bản, bạn có thể đăng ký tham gia khoá học tiếng anh dành riêng cho người mất căn bản tại cổng đào tạo trực tuyến.

Kenhtuyensinh.vn

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: