Giới thiệu Đại học Kinh Doanh Quốc Tế Thụy Sĩ (UBIS)

Chào mừng các bạn đến trang thông tin của trường UBIS, Thụy Sĩ Đại học Kinh doanh Quốc tế Geneva (Thụỵ Sĩ) UBIS, cung cấp các chương trình đào tạo bậc cử nhân và thạc sỹ chuyên ngành:

  • Quản Trị Kinh doanh,
  • Quan Hệ Quốc Tế
  • Tài chính Ngân Hàng.

Các chương trình này được thiết kế phù hợp với môi trường kinh doanh năng động và luôn thay đổi ngày nay. UBIS hiện đang tuyển sinh từ khoảng 40 quốc gia khác nhau.

Hệ thống đào tạo trực tuyến UBISONLINE chuẩn quốc tế được thiết kế phù hợp với nhu cầu học tập của sinh viên toàn cầu.

UBIS có mạng lưới quốc tế nhằm giúp các học viên UBIS chuyển đổi và theo học với các trường khác trong hệ thống UBIS.

About UBIS-Vietnam

For Vietnamese students we have designed a special program tailored to their needs, focusing on the particularities of the Vietnamese economy and Vietnam’s relations to the World. For more information, please contact

Ms. Anh Tho Andres,
UBIS-Vietnam Program Director,
Skype: anhtho.andres, ubis_vietnam
Email: atandres@ubis-geneva.ch,

Homepage 1

Đăng bởi sbitrainingsolutions

Welcome to our Forum @SBI Training Solutions Learning Center. We provide online solutions for your educational needs, from pre-MBA English to research methodology and writing skills, and offer many forum discussions where you can get tips on successful learning strategies, job opportunities, personal coaches for online or in-person assistance, and other accompaniment services with a personal touch. For Vietnamese: Hướng dẫn học trực tuyến, Cơ hội hợp tác giành cho giảng viên và nghiên cứu sinh, Học bổng toàn cầu, Giới thiệu một số trường đại học, YourVietnamExpert (YVE) Network, xem trang https://hocmba.degree

%d người thích bài này: